گوشی Amazon Fire HD 8

مشخصات کامل گوشی Amazon Fire HD 8 سیستم عامل: Android OS دوربین : 5MP صفحه نمایش: 8 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات Amazon Kindle Fire HD

مشخصات کامل گوشی Amazon Kindle Fire HD سیستم عامل: Android OS, v4.0 دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 30

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 30 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 650mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO A10

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO A10 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 89

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 89 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.1MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 100

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 740mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 99

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 99 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 36

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 36 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی iNQ Chat 3G

مشخصات کامل گوشی iNQ Chat 3G سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1150mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت iNQ Cloud Q

مشخصات کامل گوشی iNQ Cloud Q سیستم عامل: Android OS, v2.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1300mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب