گوشی Amazon Fire HD 7

مشخصات کامل گوشی Amazon Fire HD 7 سیستم عامل: Android OS, v4.4 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 120

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 120 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 740mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 50

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 50 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 780mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 55

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 55 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 830mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 110

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 110 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 740mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO P10

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO P10 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 830mAh عرض..

ادامه مطلب

قیمت Amazon Kindle Fire

مشخصات کامل گوشی Amazon Kindle Fire سیستم عامل: Android OS, v2.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 4400mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات Amazon Kindle Fire HDX

مشخصات کامل گوشی Amazon Kindle Fire HDX سیستم عامل: Android OS دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری:   عرض..

ادامه مطلب

گوشی Amazon Fire HD 6

مشخصات کامل گوشی Amazon Fire HD 6 سیستم عامل: Android OS, v4.4 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 6 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE

مشخصات کامل گوشی Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE سیستم عامل: Android OS, v4.0 دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 8.9 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM با..

ادامه مطلب