گوشی Amazon Fire HD 7

مشخصات کامل گوشی Amazon Fire HD 7 سیستم عامل: Android OS, v4.4 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

گوشی Amazon Fire HD 6

مشخصات کامل گوشی Amazon Fire HD 6 سیستم عامل: Android OS, v4.4 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 6 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE

مشخصات کامل گوشی Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE سیستم عامل: Android OS, v4.0 دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 8.9 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM با..

ادامه مطلب

گوشی Amazon Fire HD 8

مشخصات کامل گوشی Amazon Fire HD 8 سیستم عامل: Android OS دوربین : 5MP صفحه نمایش: 8 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات Amazon Kindle Fire HD

مشخصات کامل گوشی Amazon Kindle Fire HD سیستم عامل: Android OS, v4.0 دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرض..

ادامه مطلب

مشخصات Amazon Kindle Fire HD (2013)

مشخصات کامل گوشی Amazon Kindle Fire HD (2013) سیستم عامل: Android OS دوربین : NO صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرض..

ادامه مطلب

مشخصات Amazon Kindle Fire HD 8.9

مشخصات کامل گوشی Amazon Kindle Fire HD 8.9 سیستم عامل: Android OS, v4.0 دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 8.9 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:..

ادامه مطلب

گوشی Amazon Fire HD 10

مشخصات کامل گوشی Amazon Fire HD 10 سیستم عامل: Android OS دوربین : 5MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

گوشی Amazon Fire 7

مشخصات کامل گوشی Amazon Fire 7 سیستم عامل: Android OS دوربین : 2MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب