جزئیات گوشی iNQ iNQ1

مشخصات کامل گوشی iNQ iNQ1 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1150mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 120

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 120 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 740mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 50

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 50 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 780mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 55

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 55 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 830mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 110

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 110 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 740mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO P10

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO P10 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 830mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 30

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 30 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 650mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO A10

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO A10 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 89

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 89 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.1MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Innostream INNO 100

مشخصات کامل گوشی Innostream INNO 100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 740mAh عرض..

ادامه مطلب